ANUNŢ PUBLIC

ANUNŢ PUBLIC

S.C. Coral S.R.L. titular al proiectului  “ Racordare la reteaua electrica Statie de apa uzata Movileni

( instalatii utilizator ) “ ,  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea adecvata in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Racordare la reteaua electrica Statie de apa uzata Movileni ( instalatii utilizator ) “ , propus a fi amplasat in extravilanul comunei Movileni, tarlaua 50/1, parcela 192/7, numar cadastral 100768 .

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Galati , municipiul Galati, strada Regiment 11 Siret nr. 2, judetul Galati, în zilele de luni-joi, între orele 9-15 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea : Reglementari → Acordul de mediu → Proiect decizie etapa de incadrare .

Publicul interesat poate inainta comentatii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului .

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

S.C. Coral S.R..L anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul , “ Racordare la reteaua electrica Statie de apa uzata Movileni ( instalatii utilizator ) “  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Movileni, tarlaua 50/1, parcela 197/2 .

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galati strada Regiment 11 Siret nr. 2, Galati, judetul Galati şi la sediul S.C. Coral S.R.L., strada Babadag nr. 159, bloc Coral Mall, etaj 3, municipiul Tulcea, judetul Tulcea  în zilele de luni-joi, între orele 9-15 si vineri intre orele 9-13 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galati din strada Regiment 11 Siret nr. 2, municipiul Galati .