ANUNŢ PUBLIC

ANUNŢ PUBLIC

S.C. Coral S.R.L. titular al proiectului  “ Racordare la reteaua electrica Statie de apa uzata Movileni

( instalatii utilizator ) “ ,  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea adecvata in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Racordare la reteaua electrica Statie de apa uzata Movileni ( instalatii utilizator ) “ , propus a fi amplasat in extravilanul comunei Movileni, tarlaua 50/1, parcela 192/7, numar cadastral 100768 .

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Galati , municipiul Galati, strada Regiment 11 Siret nr. 2, judetul Galati, în zilele de luni-joi, între orele 9-15 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea : Reglementari → Acordul de mediu → Proiect decizie etapa de incadrare .

Publicul interesat poate inainta comentatii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului .

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/coralco/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Comment